• E-mail: sro.strecha@gmail.com
 • 0915 554 721
about
01

Strechárske a klampiarske práce

 • Montáž väzníkového a klasického krovu
 • Altánok, pergola, a iné stavby z dreva
 • Pokládka betónovej alebo keramickej krytiny
 • Zváranie PVC fólie (t.z. Fatrafol) teplovzdušnou zváračkou (Laister)
 • Natavovanie bitúmenových asfaltových pásov (lepenka)
 • Montáž odkvapového systému – žľabov, zvodov
 • Montáž plechu – systém schlebach, klik, trapéz a iné, rôzne oplechovania
 • Strecha na kľúč
about
02

Výškové práce vykonávané horolezeckou technikou

 • Pretmeľovanie škár na panelových bytových domoch
 • Montáž sietí a zábran proti usadzovaniu vtáctva
 • Opravy fasád na bytových domoch (napr. dier od ďatľov)
 • Maľovanie striech a fasád (bytovky, kostoly)
 • Čistenie/oprava žľabov a zvodov z lana (aj na miestach kde sa nedostane plošina)
 • Demolácia komínov
 • Montáž pútačov, billboardov a veľkoplošných reklám
 • Fotodokumentácia na ťažko dostupných miestach
 • Rezanie stromov
 • Remeselné práce na ťažko dostupných miestach
about
03

Likvidácia azbestu

Som držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch
Zabezpečím demontáž eternitu a jeho prevoz na skládku (s oficiálnym potvrdením zaskladnenia)
 • O mne

Volám sa Martin Muranský. Žijem v blízkosti Prešova. Som vyučený strechár s praxou. Okrem tesárskych, pokrývačských a klampiarskych prác sa venujem výškovým prácam vykonávaných horolezeckou technikou a tiež demontáži azbestových striech (eternit).